Poslání, cíle a zásady

Posláním Manželských a rodinných poraden (MRP) je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradny se zaměřují na posílení a podporu kvality těchto vztahů.

 

Cílem MRP je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci tak, aby mohl využívat všech zdrojů ve společnosti dostupných k  prospěchu své vlastní osoby i společnosti samotné. Konečným cílem služeb MRP je posílit člověka natolik, aby služby MRP přestal potřebovat anebo je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Konkrétně se jedná o:

 1. Posílení psychického stavu jednotlivce, nabytí vnitřní stability osobnosti.

 2. Stabilizace manželského a partnerského života, nebo vyrovnání se se situací z psychologického a sociálně-právního hlediska v případě rozchodu.

 3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři.

 4. Pomoc při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny, či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace.

V rámci poskytování služby jsou pracovníky dodržovány tyto zásady:

 • Zachování lidské důstojnosti

 • Respektování svobodné volby klienta

 • Individuální přístup ke klientovi

 • Podpora samostatnosti v řešení problémové situace

 • Odborný přístup pracovníků

 • Dodržování lidských práv

 • Sociální začleňování

 • Bezplatnost

 • Diskrétnost


Kontakt

Manželské a rodinné poradny Brno


Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833,
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023
email: mrpminska@cssbrno.cz


Bethesda, Starobrněnská 7
602 00 Brno
tel.: 724 837 831,
731 402 724
email: mrpbethesda@cssbrno.cz

Novinky

29.08.2022 15:33

Nabídka odborné praxe v MRP

V termínu 7.-11.11.2022 v MRP Buzkova 43 budou probíhat odborné praxe pro studenty magisterských...

Celý článek

—————

Všechny články

—————