O poradně

Manželské a rodinné poradny (dále MRP) poskytují odborné sociální poradenství zaměřené na posílení, harmonizaci či stabilizaci partnerských, rodinných a jiných mezilidských vztahů.

Naše služby jsou ambulantní a bezplatné, klientům je zaručena maximální diskrétnost.

Všechna čtyři střediska MRP jsou zařízeními Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace a jejich provoz je financován převážně z rozpočtu Magistrátu města Brna. MRP Bethesda má i druhého zřizovatele, jímž je Biskupství brněnské. 

Od roku 2007 jsou Manželské a rodinné poradny Brno registrovány jako sociální služba a jejich činnost se řídí Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách.


Kontakt

Manželské a rodinné poradny Brno


Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833,
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023
email: mrpminska@cssbrno.cz


Bethesda, Starobrněnská 7
602 00 Brno
tel.: 724 837 831,
731 402 724
email: mrpbethesda@cssbrno.cz

Novinky

29.08.2022 15:33

Nabídka odborné praxe v MRP

V termínu 7.-11.11.2022 v MRP Buzkova 43 budou probíhat odborné praxe pro studenty magisterských...

Celý článek

—————

Všechny články

—————