Poradna Buzkova

 

Mgr. Dagmar Zedníčková - manželský a rodinný poradce, vedoucí poradny

Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na UJEP v Brně. V manželské poradně pracuje od roku 1984. Absolvovala postgraduální studium manželského a rodinného poradenství a další výukové a výcvikové programy, např. Zulligerův test, Metody a techniky práce s rodinami, Jak pracovat s rodinou, Krize a tělo a spoustu dalších odborných seminářů zaměřených především na práci s rodinou, již ve své práci preferuje. Spolupracuje se školami, odbory sociální péče, soudy, provádí vyšetřování dětí z dysfunkčních rodin včetně dětí týraných a zneužívaných, vykonává rodinnou mediaci. Spolupracuje se Sdružením pěstounských rodin. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

Mgr. Martina Přenosilová - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, odborné vzdělání získala na FSS MU v roce 2005. Absolvovala psychodynamicky a hlubinně orientovaný psychoterapeutický výcvik, v současnosti se dále v psychoterapii vzdělává v rámci výcviku v gestalt psychoterapii. Absolvovala kratší kurzy věnované individuální a párové terapii. Pracovala jako psycholog v personálně poradenské společnosti, od roku 2010 působí externě jako terapeut ve vysokoškolské poradně. V manželské a rodinné poradně pracuje od roku 2012, věnuje se zde individuální a párové terapii, poradenství a práci s rodinami.

 

Mgr. Peter Kollár - manželský a rodinný poradce

Psycholog, vystudoval jednooborovou psychologii na UKF v Nitre (2008). V minulosti pracoval 3 roky jako psycholog v Manželské a rodinné poradně na Slovensku (oficiální název: Referát poradensko-psychologických služeb), pak 1,5 roku v Intervenčním centru a Krizovém centru Spondea Brno. Je frekventantem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoteraterapii. Absolvoval 200-hodinový výcvik Poradenská propedeutika, který je akreditován Asociací manželských a rodinných poradců a sociálních pracovníků SR, vzdělávací seminář Párová terapie v Gestalt terapii a několik dalších vzdělávacích a odborných kurzů a seminářů. V poradně působí od začátku roku 2013 a poskytuje individuální, párovou a rodinnou terapii a poradenství.

 

Mgr. Veronika Kubásková - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka (Český institut PCA) a absolventkou kompletního kurzu krizové intervence. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR. V MRP se zejména věnuje individuálnímu či párovému poradenství a terapii.  

 

Mgr. Hana Kazdová, DiS. – sociální pracovnice

Absolvovala obor pedagogika-sociální práce na UP v Olomouci. V minulosti pracovala jako terénní sociální pracovník pro rodiny v nepříznivé sociální situaci, má zkušenosti s individuální prací s lidmi dlouhodobě a krátkodobě nezaměstnanými. Věnovala se rodinné problematice, oblasti zadluženosti, bydlení a standardům kvality sociálních služeb. V MRP působí od roku 2015 a poskytuje sociálně-právní poradenství.

 

PhDr. Jiří Mezník - manželský a rodinný poradce, externí zaměstnanec MRP

Bc. Gabriela Badinová - sociální pracovnice, momentálně je na rodičovské dovolené.


Kontakt

Manželská a rodinná poradna

Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 548 533 290, 724 837 833


Táborská 198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 548 538 497, 725 896 455


Bratislavská 2
602 00 Brno - Zábrdovice
tel.: 548 426 611, 725 896 456

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.