MRP Buzkova

Mgr. Martina Koutná Přenosilová - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, odborné vzdělání získala  na FSS MU v roce 2005. Absolvovala psychodynamický a hlubinně orientovaný výcvik SUR, výcvik v Gestalt psychoterapii a navazující postgraduální kurz. Pracovala jako psycholog v personálně poradenské společnosti, externě spolupracovala jako terapeut s vysokoškolskou poradnou, lektorovala seberozvojové kurzy. V manželské a rodinné poradně pracuje od roku 2012, věnuje se zde individuální a párové sociálně teraputické činnosti a poradenství. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců a členkou České společnosti pro Gestalt terapii.

 

Mgr. et Mgr. Tereza Marešová - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, vystudovala magisterskou psychologii na FSS MU v Brně (2009) a psychoterapeutická studia tamtéž (2012). Je frekventantkou dlouhodobého systematického výcviku v psychodynamické terapii (BIP) akreditovaného pro zdravotnictví. V minulosti pracovala jako školní psycholožka. V MRP se věnuje individuální a párové sociálně teraputické činnosti a poradenství.

 

Mgr. Tereza Záhorská - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, vystudovala magisterskou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci  (2019). Je frekventantkou dlouhodobého výcviku v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA). Dříve pracovala jako školní psycholožka. V MRP se věnuje individuální a párové sociálně terapeutické činnosti a poradenství.

 

Mgr. Magda Shymon - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, vystudovala magisterskou psychologii na FF MU v roce 2006. Absolvovala výcvik v rodinné a systemické terapii a výcvik v Gestalt psychoterapii. Vzdělání má také v systemickém a NLP koučování. Pracovala ve vysokoškolské poradně, věnovala se také koučování, kariérnímu poradenství a lektorování. Nyní pracuje s páry i jednotlivci na zkrácený pracovní úvazek.

 

Mgr. David Kremeník - manželský a rodinný poradce

Psycholog, absolvent FSS MU v Brně. Absolvent kurzu kompletní krizové intervence a výcviku v motivačních rozhovorech. V současné době frekventantem terapeutického výcviku v Gestalt terapii. Věnoval se psychologické podpoře lidí  s duševním onemocněním v Prahu Jižní Morava a vedl skupinové aktivity pro pacienty v PN Brno v rámci projektu SPOLU. Současně zároveň pracuje jako krizový intervent a poradce na lince důvěry. V MRP se věnuje individálnímu a párovému poradenství a sociálně terapeutické činnosti.

 

Mgr. Gabriela Nečasová - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, absolventka jednooborové psychologie na FF MU v Brně (2005), komplexní psychoterapeutický výcvik ukončila v roce 2009 (ISZ Praha). Odbornou praxi zahájila jako psycholog v Krizovém centru pro děti a mládež při Centru sociálních služeb v Brně. Od roku 2014 se věnuje zejména párovému a rodinnému poradenství (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku, nyní Manželské a rodinné poradny Brno).

 

 

Alexandra Lazarov, DiS. - sociální pracovnice

Absolventka oboru sociální práce. V minulosti se věnovala práci se seniory. V neziskové organizaci napomáhala integraci cizinců v ČR. Absolvovala několik kratších kurzů se zaměřením na partnerské a rodinné vztahy a dlouhodobější výcvik pro práci s rodinami. Rovněž prošla kurzem krizové intervence. Absolvovala výcvik v transformativní mediaci. V MRP se věnuje sociálně - právnímu poradenství. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Manželské a rodinné poradny Brno


Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833,
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Bethesda, Starobrněnská 7
602 00 Brno
tel.: 724 837 831,
731 402 724
email: mrpbethesda@cssbrno.cz

Vedoucí Manželských a rodinných poraden Brno:
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD.
tel: 731 654 897
email: cirbusova@cssbrno.cz

Novinky

15.11.2023 11:05

Oznámení o zrušení zařízení MRP Minská od 1.1.2024

Od 1. 1. 2024 je zrušena pobočka MRP na adrese Minská 102. Nadále budou služby Manželské a rodinné...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


V týdnu od 7.-11.11.2022 jsme v Manželské a rodinné poradně na Buzkove ulici přivítali studenty oboru psychologie, kteří u nás vykonávali odbornou praxi.

Studenti byli seznámeni s procesem přijetí klienta do služby a se základy manželského a rodinného poradenství. Poradci studentům přiblížili teorii a specifika práce psychologa v MRP. Studenti měli možnost se účastnit náslechů s klienty a vidět „živou práci“. Pracovali také pod vedením psychologů s kazuistikou párového sezení.

Z ohlasů studentů:

„Celkově hodnotím praxi skvěle, jsem ráda, že to nebylo pouze teoretické, ale i velmi praktické, a zcela jistě mě to navedlo k přemýšlení o svém dalším psychologickém směřování. Děkuji za tuto možnost. Praxi bych všemi deseti doporučila dalším studentům, kteří přemýšlí, kde si svou praxi z manželského a rodinného poradenství chtějí splnit.“

 

„Oceňuji Váš milý a autentický přístup, Vaši podporu a podrobné seznámení s fungováním pracoviště. Jsem vděčna, že jsem se mohla setkat s více psycholožkami a jejich prací a přístupem k jednotlivým případům. Také oceňuji domluvu a flexibilitu v rámci vykonávání praxe. Náslech byl perfektní, jsem ráda, že jste dopředu měli sesbírané souhlasy od klientů a pokud by si to klient rozmyslel, přišli jste s možností individuální domluvy a náslechu. Praxe u vás byla jedna z nejpříjemnějších a motivujících praxí, kterou jsem doposud měla a to jsem již vykonávala praxi v nejrůznějších zařízeních. Moc děkuji v tom, co děláte a určitě v tom pokračujete. Díky vám jsem si začala i aktivně hledat psychoterapeutický výcvik a opravdu mě to namotivovalo v pokračování práce, kterou jsem si zvolila.“