MRP Buzkova

Mgr. Martina Koutná Přenosilová - manželský a rodinný poradce, vedoucí MRP

Psycholožka, odborné vzdělání získala  na FSS MU v roce 2005. Absolvovala psychodynamický a hlubinně orientovaný výcvik SUR, výcvik v Gestalt psychoterapii a navazující postgraduální kurz. Pracovala jako psycholog v personálně poradenské společnosti, externě spolupracovala jako terapeut s vysokoškolskou poradnou, lektorovala seberozvojové kurzy. V manželské a rodinné poradně pracuje od roku 2012, věnuje se zde individuální a párové terapii a poradenství. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců a členkou České společnosti pro Gestalt terapii.

 

Mgr. Dagmar Zedníčková - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na UJEP v Brně. V manželské poradně pracuje od roku 1984. Absolvovala postgraduální studium manželského a rodinného poradenství a další výukové a výcvikové programy, např. Zulligerův test, Metody a techniky práce s rodinami, Jak pracovat s rodinou, Krize a tělo a spoustu dalších odborných seminářů zaměřených především na práci s rodinou, již ve své práci preferuje. Spolupracuje se školami, odbory sociální péče, soudy, provádí vyšetřování dětí z dysfunkčních rodin, vykonává rodinnou mediaci. Spolupracovala se Sdružením pěstounských rodin. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

Mgr. et Mgr. Tereza Marešová - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, vystudovala magisterskou psychologii na FSS MU v Brně (2009) a psychoterapeutická studia tamtéž (2012). Je frekventantkou dlouhodobého systematického výcviku v psychodynamické terapii (BIP) akreditovaného pro zdravotnictví. V minulosti pracovala jako školní psycholožka. V MRP se věnuje individuálnímu či párovému poradenství a terapii.

 

Mgr. Tereza Záhorská - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, vystudovala magisterskou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci  (2019). Je frekventantkou dlouhodobého výcviku v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA). Dříve pracovala jako školní psycholožka. V MRP se věnuje individuální nebo párové terapii a poradenství.

 

Alexandra Lazarov, DiS. - sociální pracovnice

Absolventka oboru sociální práce. V minulosti se věnovala práci se seniory. V neziskové organizaci napomáhala integraci cizinců v ČR. Absolvovala několik kratších kurzů se zaměřením na partnerské a rodinné vztahy. Absolvovala rovněž výcvik v transformativní mediaci. V MRP se věnuje sociálně - právnímu poradenství. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

 

PhDr. Karla Muselíková - manželský a rodinný poradce, externí zaměstnanec MRP

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Manželské a rodinné poradny Brno


Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833,
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023
email: mrpminska@cssbrno.cz


Bethesda, Starobrněnská 7
602 00 Brno
tel.: 724 837 831,
731 402 724
email: mrpbethesda@cssbrno.cz

Novinky

29.08.2022 15:33

Nabídka odborné praxe v MRP

V termínu 7.-11.11.2022 v MRP Buzkova 43 budou probíhat odborné praxe pro studenty magisterských...

Celý článek

—————

Všechny články

—————