MRP Starobrněnská

 

Mgr. Andrea Múdra - manželská a rodinná poradkyně

Vystudovala obor psychologie na FF MU v Brně. Absolvovala výcvik v systemické rodinné terapii (Institut pro systemickou a rodinnou terapii Brno) a Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii (IPPART Praha). Působí jako lektorka sebezkušenostní skupiny v Systemickém výcviku v rodinné terapii (Dialogický institut pro psychoterapii). V rámci poradny se věnuje především práci s páry a rodinami a sociálně terapeutické činnosti. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

MUDr. Jitka Chmelová - manželská a rodinná poradkyně

K této práci se od původně vystudované medicíny dostala přes zájem o jiné než jen biologické pojetí zdraví prostřednictvím dvou dlouhodobých psychoterapeutických výcviků (Integra, Systemická rodinná terapie). Věnuje se párové a individuální práci s dospělými.

Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

Mgr. Irena Kepáková – manželská a rodinná poradkyně

Vystudovala obor psychologie na FF MU. Je absolventkou výcviku v systemické rodinné terapii a základního výcviku v narativní praxi. Nejbližší je jí práce s párovou a rodinnou problematikou v kontextu systemických přístupů, narativní praxe a otevřeného dialogu. 

 

Mgr. Nora Veselá - manželská a rodinná poradkyně

Psycholožka, absolventka FF MU v Brně - obor Psychologie. Má ukončené komplexní vzdělání
v systemické rodinné terapii a rovněž absolvovala výcvik v dyadické vývojové psychoterapii. Věnuje se individuálnímu, párovému i rodinnému poradenství a sociálně terapeutické činnosti.

 

Mgr. Terezie Pilátová Osecká PhD. - manželská a rodinná poradkyně

Psycholožka, absolventka studia psychologie na FFMU, a doktorského studia v oboru vývojové psychologie na FSS MU. Absolvovala výcvik v transformační systemické terapii TSTS . Současně pracuje jako výzkumný pracovník na PsÚ AVCR, jejím hlavním tématem je studium celoživotního vývoje a psychologie změny. Věnuje se individuálnímu a párovému poradenství a sociálně terapeutické činnosti.

 

Mgr. Dana Kalhotková – manželský a rodinný poradce

Absolventka FSS MU v Brně. Má ukončené komplexní vzdělání v systemické terapii a pětiletý výcvik SUR individuální a skupinové terapie. Věnuje se individuálnímu a párovému poradenství a sociálně terapeutické činnosti.

 

Mgr. et Mgr. Bc. Anežka Luklová - manželská a rodinná poradkyně

Vystudovala magisterský pětiletý obor psychologie na UP Olomouc a tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika na MU Brno. Absolvovala výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů v Institutu psychoterapie dětí a rodičů. Dále absolvovala řadu dalších kurzů a výcviků se zaměřením na psychoterapii dětí a dopívajících, na příklad: Biosyntéza pro práci s dětmi (Český institut pro Biosyntézu), Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec), Kurz základních relaxačních technik (Ceteras), Psychoanalytické psychosomatice (UP Olomouc) a navazující kurzy pro práci s terapeutickým pískovištěm. Nyní je v akreditovaném výcviku v Gestalt psychoterapii, Dialog-CZ GPTI, pracuje pod supervizí.

V poradně se věnuje individuálnímu a rodinnému poradenství a sociálně terapeutické činnosti, zaměřuje se především na práci s dětskými a dospívajícími klienty v kontextu rodinné terapie.

 

Mgr. Eliška Zemanová - manželský a rodinný poradce

Psycholožka, absolventka magisterského studia psychologie na FSS MU v Brně. Je frekventantkou komplexního výcviku - Systemický výcvik v rodinné terapii (Dialogický institut pro psychoterapii). Absolvovala kurz krizové intervence a část terapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na řešení (Solution focused therapy). Kromě působení v Manželské a rodinné poradně pracuje také jako školní psycholog.

 

Mgr. Alena Černá - manželský a rodinný poradce

Absolventka magisterské jednooborové psychologie na FF MU a komplexního terapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení v institutu Dalet, a také dalších kurzů (práce s terapeutickým pískovištěm, motivační rozhovory, relaxační techniky, práce s traumatem, …). Věnovala se výzkumné činnosti na oddělení dětské onkologie a na teologické fakultě UPOL, dlouhodobě se zabývá poradenstvím pro oběti trestné činnosti.

 

 

PhDr. Jan Vančura, Ph.D. - manželský a rodinný poradce

 

Mgr. Marie Rozková – sociální pracovnice

Bc. Jana Zárubová - sociální pracovnice

 


Kontakt

Manželské a rodinné poradny Brno


Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833,
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Bethesda, Starobrněnská 7
602 00 Brno
tel.: 724 837 831,
731 402 724
email: mrpbethesda@cssbrno.cz

Vedoucí Manželských a rodinných poraden Brno:
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD.
tel: 731 654 897
email: cirbusova@cssbrno.cz

Novinky

15.11.2023 11:05

Oznámení o zrušení zařízení MRP Minská od 1.1.2024

Od 1. 1. 2024 je zrušena pobočka MRP na adrese Minská 102. Nadále budou služby Manželské a rodinné...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


V týdnu od 7.-11.11.2022 jsme v Manželské a rodinné poradně na Buzkove ulici přivítali studenty oboru psychologie, kteří u nás vykonávali odbornou praxi.

Studenti byli seznámeni s procesem přijetí klienta do služby a se základy manželského a rodinného poradenství. Poradci studentům přiblížili teorii a specifika práce psychologa v MRP. Studenti měli možnost se účastnit náslechů s klienty a vidět „živou práci“. Pracovali také pod vedením psychologů s kazuistikou párového sezení.

Z ohlasů studentů:

„Celkově hodnotím praxi skvěle, jsem ráda, že to nebylo pouze teoretické, ale i velmi praktické, a zcela jistě mě to navedlo k přemýšlení o svém dalším psychologickém směřování. Děkuji za tuto možnost. Praxi bych všemi deseti doporučila dalším studentům, kteří přemýšlí, kde si svou praxi z manželského a rodinného poradenství chtějí splnit.“

 

„Oceňuji Váš milý a autentický přístup, Vaši podporu a podrobné seznámení s fungováním pracoviště. Jsem vděčna, že jsem se mohla setkat s více psycholožkami a jejich prací a přístupem k jednotlivým případům. Také oceňuji domluvu a flexibilitu v rámci vykonávání praxe. Náslech byl perfektní, jsem ráda, že jste dopředu měli sesbírané souhlasy od klientů a pokud by si to klient rozmyslel, přišli jste s možností individuální domluvy a náslechu. Praxe u vás byla jedna z nejpříjemnějších a motivujících praxí, kterou jsem doposud měla a to jsem již vykonávala praxi v nejrůznějších zařízeních. Moc děkuji v tom, co děláte a určitě v tom pokračujete. Díky vám jsem si začala i aktivně hledat psychoterapeutický výcvik a opravdu mě to namotivovalo v pokračování práce, kterou jsem si zvolila.“