MRP Bethesda

 

MUDr. Jitka Chmelová - manželská a rodinná poradkyně a psychoterapeutka

K této práci se od původně vystudované medicíny dostala přes zájem o jiné než jen biologické pojetí zdraví prostřednictvím dvou dlouhodobých psychoterapeutických výcviků (Integra, Systemická rodinná terapie). Věnuje se párové a individuální práci s dospělými.

Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

Mgr. Alžběta Chladilová

Vystudovala magisterský pětiletý obor psychologie na FF MU v Brně. Absolvovala akreditovaný psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (Solution Focused Therapy - Dalet Olomouc). Dále absolvovala kratší kurzy zaměřené zejména na individuální terapii dospělých. Jako dobrovolník působí v organizaci Bílý kruh bezpečí  (pomoc obětem kriminality). V poradně se věnuje individuálnímu, párovému i rodinnému poradenství a terapii.

 

Mgr. Irena Kepáková – psycholožka - manželská a rodinná poradkyně

Vystudovala obor psychologie na FF MU. Je absolventkou výcviku v systemické rodinné terapii a základního výcviku v narativní praxi. Nejbližší je jí práce s párovou a rodinnou problematikou v kontextu systemických přístupů, narativní praxe a otevřeného dialogu. 

 

Mgr. Nora Veselá - manželská a rodinná poradkyně

Psycholožka, absolventka FF MU v Brně - obor Psychologie. Má ukončené komplexní vzdělání
v systemické rodinné terapii a rovněž absolvovala výcvik v dyadické vývojové psychoterapii. Věnuje se individuálnímu, párovému i rodinnému poradenství a terapii.

 

Mgr. Terezie Pilátová Osecká PhD.

Psycholožka, absolventka studia psychologie na FFMU, a doktorského studia v oboru vývojové psychologie na FSS MU. Absolvovala výcvik v transformační systemické terapii TSTS . Současně pracuje jako výzkumný pracovník na PsÚ AVCR, jejím hlavním tématem je studium celoživotního vývoje a psychologie změny. Věnuje se individuálnímu a párovému poradenství a terapii.

 

Mgr. Dana Kalhotková – manželský a rodinný poradce

Absolventka FSS MU v Brně. Má ukončené komplexní vzdělání v systemické terapii a pětiletý výcvik SUR individuální a skupinové terapie. Věnuje se individuálnímu a párovému poradenství a terapii.

 

PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

 

Paed.Dr. Mgr. Peter Palušák

 

Mgr. Marie Rozková – sociální pracovnice, je absolventkou oboru pedagogika – sociální práce

 

externisté:

Mgr. Milan Pilát

Psycholog, absolvent oboru psychologie na FF MU. Pracuje jako psycholog v Dětské nemocnici FN Brno, a provozuje soukromou praxi. Je absolventem výcviku v systemické rodinné terapii (Společnost pro výcvik v psychoterapii Brno) a mimo jiné také vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu pod záštitou Houston Galveston Institute. E členem několika oborových organizací. Ve své praxi se věnuje především práci s dětmi a rodinné terapii.

 

Mgr. Michal Tesař, Ph.D.

 


Kontakt

Manželské a rodinné poradny Brno


Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833,
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023
email: mrpminska@cssbrno.cz


Bethesda, Starobrněnská 7
602 00 Brno
tel.: 724 837 831,
731 402 724
email: mrpbethesda@cssbrno.cz

Novinky

29.08.2022 15:33

Nabídka odborné praxe v MRP

V termínu 7.-11.11.2022 v MRP Buzkova 43 budou probíhat odborné praxe pro studenty magisterských...

Celý článek

—————

Všechny články

—————