Sociálně-právní poradenství:

 

SOCIO-INFO CENTRUM

Poskytují služby lidem v obtížné životní situaci. Nabízí podporu a radu při jejím řešení. Oblasti služeb:

 • sociální poradenství
 • pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace
 • poskytnutí rady, jak je možné tuto situaci vyřešit
 • návod při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek
 • komplexní informace o nabídce sociálních služeb
 • zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních tíživých situacích
 • Internetová poradna: socioinfocentrum@brno.cz

Koliště 19, Brno
542 173 820, 542 173 830

www.socialnipece.brno.cz

 

Občanská poradna Brno

Nabízí pomoc při hledání řešení v oblastech:

 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy a náhrady škody
 • pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 • občanské soudní řízení
 • sociální zabezpečení
 • dluhová problematika
 • ochrana spotřebitele

Anenská 10, Brno

545 241 828

www.poradnabrno.eu

 

Právní a sociální občanská poradna Brno

Nabízí pomoc při hledání řešení v oblastech:

 • Jednání se správními orgány
 • Dluhové poradenství
 • Majetkoprávní vztahy
 • Ochrana spotřebitelů
 • Oběti trestných činů
 • Rodina a manželství
 • Sociální dávky
 • Občanskoprávní spory
 • Ochrana zvířat

Podstránská 84, Brno

721 231 592

 

Občanská sociálně-právní poradna Dialog

Poskytují odborné poradenství v oblastech:

 • Rodinná problematika
 • Pracovní problematika
 • Problematika bydlení
 • Spotřebitelské vztahy
 • Občanská problematika
 • Problematika exekucí

Nerudova 7, Brno

541 552 411, 797 970 797

www.poradnadialog.cz

 

Dluhový labyrint – on-line poradna

www.dluhovylabyrint.cz/online-poradna

 

Bezplatná právní poradna Exekutorské komory ČR

Pomáhají nejen dlužníkům, kteří čelí exekuci, ale i jejich příbuzným či blízkým.

Služeb může využít i věřitel, který se chce domoci své pohledávky.

V prostorách Diakonie Českobratrské církve evangelické

Hrnčířská 27, Brno

Provoz jen v sudé úterý od 14 hod. do 17 hod.

515 917 586 - na objednání

 

Bezplatné právní poradenství České advokátní komory

V budově Krajského soudu, místnost 003D

Rooseveltova 16, Brno

Provoz jen ve čtvrtek od 14 hod. do 16 hod.

542 514 401 (542 514 402 – sekretariát) – na objednání

 


Kontakt

Manželské a rodinné poradny Brno


Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833,
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Bethesda, Starobrněnská 7
602 00 Brno
tel.: 724 837 831,
731 402 724
email: mrpbethesda@cssbrno.cz

Vedoucí Manželských a rodinných poraden Brno:
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD.
tel: 731 654 897
email: cirbusova@cssbrno.cz

Novinky

15.11.2023 11:05

Oznámení o zrušení zařízení MRP Minská od 1.1.2024

Od 1. 1. 2024 je zrušena pobočka MRP na adrese Minská 102. Nadále budou služby Manželské a rodinné...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


V týdnu od 7.-11.11.2022 jsme v Manželské a rodinné poradně na Buzkove ulici přivítali studenty oboru psychologie, kteří u nás vykonávali odbornou praxi.

Studenti byli seznámeni s procesem přijetí klienta do služby a se základy manželského a rodinného poradenství. Poradci studentům přiblížili teorii a specifika práce psychologa v MRP. Studenti měli možnost se účastnit náslechů s klienty a vidět „živou práci“. Pracovali také pod vedením psychologů s kazuistikou párového sezení.

Z ohlasů studentů:

„Celkově hodnotím praxi skvěle, jsem ráda, že to nebylo pouze teoretické, ale i velmi praktické, a zcela jistě mě to navedlo k přemýšlení o svém dalším psychologickém směřování. Děkuji za tuto možnost. Praxi bych všemi deseti doporučila dalším studentům, kteří přemýšlí, kde si svou praxi z manželského a rodinného poradenství chtějí splnit.“

 

„Oceňuji Váš milý a autentický přístup, Vaši podporu a podrobné seznámení s fungováním pracoviště. Jsem vděčna, že jsem se mohla setkat s více psycholožkami a jejich prací a přístupem k jednotlivým případům. Také oceňuji domluvu a flexibilitu v rámci vykonávání praxe. Náslech byl perfektní, jsem ráda, že jste dopředu měli sesbírané souhlasy od klientů a pokud by si to klient rozmyslel, přišli jste s možností individuální domluvy a náslechu. Praxe u vás byla jedna z nejpříjemnějších a motivujících praxí, kterou jsem doposud měla a to jsem již vykonávala praxi v nejrůznějších zařízeních. Moc děkuji v tom, co děláte a určitě v tom pokračujete. Díky vám jsem si začala i aktivně hledat psychoterapeutický výcvik a opravdu mě to namotivovalo v pokračování práce, kterou jsem si zvolila.“