Sociálně-právní poradenství:

 

SOCIO-INFO CENTRUM

Poskytují služby lidem v obtížné životní situaci. Nabízí podporu a radu při jejím řešení. Oblasti služeb:

 • sociální poradenství
 • pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace
 • poskytnutí rady, jak je možné tuto situaci vyřešit
 • návod při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek
 • komplexní informace o nabídce sociálních služeb
 • zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních tíživých situacích
 • Internetová poradna: socioinfocentrum@brno.cz

Koliště 19, Brno
542 173 820, 542 173 830

www.socialnipece.brno.cz

 

Občanská poradna Brno

Nabízí pomoc při hledání řešení v oblastech:

 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy a náhrady škody
 • pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 • občanské soudní řízení
 • sociální zabezpečení
 • dluhová problematika
 • ochrana spotřebitele

Anenská 10, Brno

545 241 828

www.poradnabrno.eu

 

Právní a sociální občanská poradna Brno

Nabízí pomoc při hledání řešení v oblastech:

 • Jednání se správními orgány
 • Dluhové poradenství
 • Majetkoprávní vztahy
 • Ochrana spotřebitelů
 • Oběti trestných činů
 • Rodina a manželství
 • Sociální dávky
 • Občanskoprávní spory
 • Ochrana zvířat

Podstránská 84, Brno

721 231 592

 

Občanská sociálně-právní poradna Dialog

Poskytují odborné poradenství v oblastech:

 • Rodinná problematika
 • Pracovní problematika
 • Problematika bydlení
 • Spotřebitelské vztahy
 • Občanská problematika
 • Problematika exekucí

Nerudova 7, Brno

541 552 411, 797 970 797

www.poradnadialog.cz

 

Dluhový labyrint – on-line poradna

www.dluhovylabyrint.cz/online-poradna

 

Bezplatná právní poradna Exekutorské komory ČR

Pomáhají nejen dlužníkům, kteří čelí exekuci, ale i jejich příbuzným či blízkým.

Služeb může využít i věřitel, který se chce domoci své pohledávky.

V prostorách Diakonie Českobratrské církve evangelické

Hrnčířská 27, Brno

Provoz jen v sudé úterý od 14 hod. do 17 hod.

515 917 586 - na objednání

 

Bezplatné právní poradenství České advokátní komory

V budově Krajského soudu, místnost 003D

Rooseveltova 16, Brno

Provoz jen ve čtvrtek od 14 hod. do 16 hod.

542 514 401 (542 514 402 – sekretariát) – na objednání

 


Kontakt

Manželské a rodinné poradny Brno


Buzkova 43
615 00 Brno - Židenice
tel.: 724 837 833,
778 747 031
email: mrpbuzkova@cssbrno.cz


Táborská 533/198
615 00 Brno - Židenice
tel.: 778 746 713
725 896 455
email: mrptaborska@cssbrno.cz


Minská 102
616 00 Brno
tel.: 725 896 456
775 913 023
email: mrpminska@cssbrno.cz


Bethesda, Starobrněnská 7
602 00 Brno
tel.: 724 837 831,
731 402 724
email: mrpbethesda@cssbrno.cz

Novinky

29.08.2022 15:33

Nabídka odborné praxe v MRP

V termínu 7.-11.11.2022 v MRP Buzkova 43 budou probíhat odborné praxe pro studenty magisterských...

Celý článek

—————

Všechny články

—————